Tantric for Life

Tantrisch leven

Tantrisch leven, is bewust leven vanuit je hart in het NU, met je gevoel als kompas. Oosterse wijsheden, meer dan 2000 jaar mondeling doorgegeven.

Tantrisch vrijen

Alles wat je doet is vanuit je hart in het NU, dat geldt ook voor je liefdesbeleving. Je kunt dit leren met de online cursus tantrisch vrijen.

Contact Tantric for Life

Phone or WhatsApp: +31 6 57 17 45 22

Tantric living

Tantric living, is living consciously from your heart in the present, using your feelings as a compass. Eastern wisdoms, passed on orally for over 2000 years.

Tantric love making

Everything you do is from your heart in the present, that includes your love experience. You can learn this with the online tantric love making course.