Tantric for Life

Tantrisch leven

Tantrisch leven, is bewust leven vanuit je hart in het NU, met je gevoel als kompas. Oosterse wijsheden, meer dan 2000 jaar mondeling doorgegeven. Jij krijgt de wijsheden doorgegeven via Martin.

Gratis

Op de pagina tantrisch leven krijg je steeds inzichten aangereikt die je helpen groeien. Wil je uitleg hebben specifiek over jouw leven, dan hebben we het over een indviduele tantra cursus.

Tantrisch vrijen

Alles wat je doet is vanuit je hart in het NU, dat geldt ook voor je liefdesbeleving. Je kunt dit leren met het online e-boek Maithuna.

Contact Tantric for Life

Phone or WhatsApp: +31 6 57 17 45 22

Tantric living

Tantric living, is living consciously from your heart in the present, using your feelings as a compass. Eastern wisdoms, passed on orally for over 2000 years. You get the wisdom passed on through Martin.

For free

On the tantric living page you are always given insights that will help you grow and is seen as a free tantric course.

Tantric love making

Everything you do is from your heart in the present, that includes your love experience. You can learn this with the online e-book Maithuna.